Bangkok Robotics Challenge 2019

ผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับรางวัลอันดับ 1-3 จะได้สิทธิ์ในการเข้าร่วมการแข่งขัน Robot Challenge 2019 ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ที่จะมีขึ้นในวันที่ 9 – 11 สิงหาคม 2019

รายละเอียดการยืนยันสิทธิ์ การเดินทางและค่าใช้จ่ายทางทีมงานจะแจ้งให้ทราบภายในวันที่ 30 เมษายน 2019